Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

TUYẾN NHÂN VẬT TIÊU CỰC Ở ĐHQGHN ĐƯỢC TÁI HIỆN TRONG TIỂU THUYẾT " NHỮNG LINH HỒN TỰ SỰ VÀ GIÃI BẦY ...." HOẶC "SỰ GIẢ DỐI ĐƯỢC BÓC TRẦN VÀO NGÀY LỄ TÔN VINH NĂM 3010"

vannet@

Kính gửi Cơ sở diễn ngôn Việt (viết tắt là dblViet)

Chúng tôi trân trọng cảm ơn cộng đồng dblviet, cảm ơn các cá nhân đã gợi ý bằng hành động và phát ngôn trên báo chí, trên Internet về vụ việc bê bối Vũ Minh Giang – Chu Thị Thanh Tâm :
1. Nhà báo Nguyễn Hòa và nhiều nhà báo cùng tham gia vào cuộc đấu tranh vì nền đạo đức khoa học.
2. Tác giả báo chí Đỗ Bá Lộc
3. Hiệu trưởng Nguyễn Hòa
4. Hiệu Phó, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam Nguyên Lân Trung
5. Trưởng phòng... Võ Đại Quang
6. Nhà giáo Phan Hồng Liên
7. Các học trò Nhà giáo Phan Hồng Liên: Phan Thị Nguyệt Hoa, Chử Ngọc Bích , các sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương… và các khóa đại học tại chức, các học viên sau đại học…
8. Các nhà khoa học và Nhà giáo đại học chân chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ở Viện ngôn ngữ học…
9. dblviet.blogspot.com trang web mang tính hiện thực và tính nhân văn cộng đồng sâu sắc

Chúng tôi trên cơ sở phát hiện những nhân vật yếu kém trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục ở giai đoạn văn hóa những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 ở ĐHQGHN do các quý vị có tên nêu trên phản ánh một cách chân thực và khách quan, để xây dựng ba tuyến nhân vật trong tiểu thuyết viết về hậu thế 1000 năm sau với nhan đề “Sự giả dối được bóc trần nhân ngày lễ năm 3010”

Tiếu thuyết xây dựng thành hành ba tuyến nhân vật:

1. Tuyến nhân vật tích cực bảo vệ đạo đức và sự thật nghiên cứu khoa học:
(1) Các nhà giáo chân chính ở Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
(2) Các nhà khoa học chân chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Ngôn ngữ học.
(3) Các sinh viên biết và phản ứng về vụ việc QN.02.02 và QG.05.41

2. Tuyến nhân vât tiêu cực:dối trá về đạo đức, yếu kém về trình độ, non yếu về quản lý trong nghiên cứu và giáo dục ở ĐHQGHN:
(1) Vũ Minh Giang (Tiến sĩ học ở Liên xô)
(2) Chu Thi Thanh Tâm (Phó tiến sĩ học ở Đại học Sư phạm Hà Nội 1)
(3) Nguyễn Văn Lợi (được Bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN không theo Quy định của Nhà nước)
(4) Sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ vi phạm quy chế đào tao được Chu Thi Thanh Tâm- Nguyễn Văn Lợi- Vũ Minh Giang bảo kê
(5) Phản biện yếu kém về chuyên môn và đạo đức được Vũ Minh Giang bảo kê:
- Trần Quốc Vương (QN.02.02)
- Hoàng Trọng Phiến (QG.05.41)
- Và một số phản biện khác liên quan đến QN.02.02 và QG.05.41

3. Tuyến nhân vật im lặng, sợ mất việc, sợ bi trù úm.

Tiểu thuyết được xây dựng trên phương pháp Hiện thực- Tâm linh:
(1) Các nhân vật có thực ở thế kỷ 20 và 21 trở thành nhưng nhân vật ảo (những linh hồn tự sự và giãi bầy ở năm 3010)
(2) Sự phát hiện và phát hiện của các nhân vật có thực ở năm 3010 khi so sánh các thông tin ở ĐHQGHN (thông tin dối trá) và thông tin trên Internet (thông tin chân thực)

Tiểu thuyết cũng đề cập đến sự lợi dụng giới tính trong NCKH, sự hoang tưởng về khoa học làm tan vỡ hạnh phúc gia đinh, hủy hoại đạo đức, tình nghĩa vợ chồng

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

HAI QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

van net (Chuyên đề về sự thật khoa học và nền dân chủ khoa học)

Hai quan điểm về việc đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia đang tồn tại (thể hiện sự đối lập của người lợi dụng quyền lực chống lại người vì những mục đích khoa học phục vụ nhân dân, khoa học vì nền đạo đức xã hội):

1. Quan điểm của Ngài Vũ Minh Giang, Nguyên ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Đại học Quốc gia Hà Nội:
+ Chấp nhận Đề tài cấp ĐHQG không hoàn thành mục tiêu và Nhiệm vụ nghiên cứu đã được đặt ra.
+ Chấp nhận người không có chuyên môn làm phản biện đề tài NCKH cấp ĐHQG:
+ Chấp nhận và tạo cơ hội để người thực hiện đề tài liên hệ trước với Chủ tịch Hội & Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học, và Phản viện đề tài.
+ Chấp nhận Cấu trúc lô gic của Đề tài bị hỏng.
+ Chấp nhận Đạo văn

2. Quan điểm của Ngài Đỗ Bá Lộc, Nguyên ủy viên Hội đồng Ngữ học và Việt học - Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Không chấp nhận Đề tài cấp ĐHQG không hoàn thành mục tiêu và Nhiệm vụ nghiên cứu đã được đặt ra.
+ Không chấp nhận người không có chuyên môn làm phản biện đề tài NCKH cấp ĐHQG:
+ Không chấp nhận và không được tạo cơ hội để người thực hiện đề tài liên hệ trước với Chủ tịch Hội & Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học, và Phản biện đề tài.
+ Không chấp nhận Cấu trúc lô gic của Đề tài bị hỏng.
+ Không chấp nhận Đạo văn

Nhận xét:
1.Quan điểm của Ngài Vũ Minh Giang được các tiến sĩ yếu kém và cơ hội ủng hộ, được các "học giả " mang ơn VMG ủng hộ.
2.Quan diểm của Ngài Vũ Minh Giang đang được vận dụng để bảo kê các đề tài khoa học yếu kém ở ĐHQGHN: điển hình là đề tài QN.02.02 do tiến sĩ yếu kém Chu Thị Thanh Tâm và con gái Trần Quốc Vượng thực hiện, đề tài QG.05.41 do tiến sĩ yếu kém Chu Thị Thanh Tâm + hai Tiến sĩ ở Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ + một cử nhân đang chờ việc thực hiện một cách riêng rẽ
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo - ĐHQGHN chưa họp để xử lý vụ việc khoa học QN.02.02 và QG.05.41 vì Ngài Vũ Minh Giang là Chủ tịch Hội đồng này, đồng thời là người bảo kê tiến sĩ yếu kém Chu Thị Thanh Tâm ( Theo truyền thống ĐHQGHN, Ngài Mai Trọng Nhuận phải là Chủ tịch Hội dồng Khoa học và Đào tạo (?)

KATA

TIẾN SĨ YẾU KÉM CHU THỊ THANH TÂM LÀ SẢN PHẨM CỦA TƯ DUY & HÀNH VI BẢO KÊ CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VŨ MINH GIANG

@ Vannet

Chu Thị Thanh Tâm được nhận vào Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam để học và sau đó chuyên dạy môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Do vậy, Chu Thị Thanh Tâm phải nỗ lực học tập và nghiên cứu Văn hóa Việt Nam từ cấp đào tạo đại học ở Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ (được học riêng theo phương pháp riêng cùng khóa với sinh viên năm học 1990 -1991 trên cơ sở hợp đồng thực hiên chương trình “Cơ sở văn hóa Việt Nam” giữa TSKH Trần Ngọc Thêm và Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ Đỗ Bá Lộc trước sự phê duyệt của BGH nhà trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) lên cấp đào tạo NCS (ở Viện Nghệ thuật qua con đường thi vào). Nhưng Chu Thị Thanh Tâm không học lên được theo hướng của Bộ môn vì năng lực học tập & nghiên cứu và đạo đức yếu kém của cô này

Chu Thị Thanh Tâm bí mật chọn con đường quen biết thụ lợi cho bản thân bằng cách chạy học NCS ở Trường ĐHSP1 nhờ sự giúp đỡ đặc biệt và "có hiệu quả" của cá nhân Giáo sư Đỗ Hữu Châu và một số ngài giáo sư khác. Hành vi này đã vượt mặt Bộ môn Ngôn ngữ . Rất tiếc phải nói rằng: Chủ nhiệm Bộ môn không được quyền quyết định và xử lý hành vi của Chu Thị Thanh Tâm.

Mặt khác, trước nay Chu Thị Thanh Tâm luôn lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, thực hiện hành vi vu cáo, thực hiện hành vi diễn kịch thực hiện mục đích che dấu sư yếu kém và tội đồ của mình . Thực tế đã có người bị cô này chi phối và đã trở thành môt phần không thể tách rời các hành vi yếu kém Chu Thị Thanh Tâm (ví dụ giáo sư Hoàng Trọng Phiến ). Ngài Vũ Minh Giang cũng là một yếu tố bị chi phối bởi Tiến sĩ yếu kém Chu Thị Thanh Tâm.

Ghi chú:
1. Do nể nang GS. Đỗ Hữu Châu nên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội phải nhận Chu Thị Thanh Tâm. Do tình huống bắt buộc, Chủ nhiệm Bộ môn lúc đó phải cho phép và phải hướng dẫn cô này học 'Lớp đặc biêt" cùng với sinh viên khóa học 1990- 1991. Qua quá trình đào tạo, Chủ nhiệm Bộ môn đã phát hiện sự yếu kém của cô này về đạo đức và năng lực chuyên môn.Ông muốn cho Chu Thị Thanh Tâm thôi học và thôi việc nhưng ông không có quyền năng. Và bằng sự lợi dụng giới tính và các quan hệ khác Chu Thị Thanh Tâm đã và đang là nhân tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.
Hành vi đóng kich, bịa chuyên và chống lại Chủ nhiệm Bộ môn của Chu Thị Thanh Tâm đã có nhiều tác dụng đối với những người không biết thông tin, những người tán tỉnh, hoặc tin vào tình cảm, hoặc nhận quà, hoặc cùng tham gia vào ê kíp làm ăn của cô này.
Chính Chu Thị Thanh Tâm đã nhờ chuyên viên biết CNTT mở hệ điều hành máy tính của Chủ nhiệm Bộ môn, để lấy và thủ tiêu toàn bộ các dữ liệu khoa học về Cơ sở Văn hóa Việt Nam của ông, hòng thực hiện các mưu đồ cá nhân liên quan đến nhiều Đề tài QN.02.02 và bài báo khoa học nhưng rất yếu kém của cô này.

2. văn net là văn bản được thực hiện trên Internet (xem kỷ yếu của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2007).

3. 'văn net" là danh từ chỉ tên người, ví dụ như: "Nguyễn Hòa". "Vũ Minh Giang" ( tên hai vị làm công tác quản lý ở Đại học Quốc gia Hà Nội , nhưng có quan điểm đối lập nhau khi đánh giá về đề tài phản giáo dục QN.02.02 do Tiến sĩ yếu kém Chu Thị Thanh Tâm và con gái GS. Trần Quốc Vượng thực hiện.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Ngôn ngữ học cấu trúc cổ điển và Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (26 tháng 11 năm 1857 – 22 tháng 2 năm 1913) là một nhà ngôn ngữ học người Thụy Sĩ sinh trưởng tại Genève. Ý tưởng của ông đã đặt nền tảng cho những thành tựu phát triển của bộ môn ngôn ngữ học trong thế kỷ 20. Ông được coi là cha đẻ của ngành ngôn ngữ học thế kỷ 20.

De Saussure sinh ra vào năm 1857. Thiếu thời, ông đã bộc lộ những bẩm chất tài năng và thông thái. Sau một năm học các thứ tiếng Latin, Hy Lạp, Phạn và một số các học phần khác tại Đại học Genève, ông bắt đầu công việc tại Đại học Leipzig từ năm 1876. Hai năm sau ông trải qua một năm học tập tại Berlin. Tại đây ông đã cho ra đời tác phẩm Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européenes (Dẫn luận về hệ thống nguyên âm nguyên thủy trong ngôn ngữ Ấn-Âu). Ông quay lại Đại học Leipzig và nhận bằng tiến sỹ vào năm 1880. Không lâu sau đó ông định cư ở Paris. Tại đây ông làm giảng viên bộ môn ngôn ngữ cổ đại và hiện đại. Ông giảng dạy 11 năm tại Paris và trở về Genève vào năm 1891. Tại đây, ông giảng dạy tiếng Phạn và ngôn ngữ Ấn-Âu cho Đại học Genève. Mãi cho đến năm 1906, ông bắt đầu giảng dạy khóa trình Ngôn ngữ học Đại cương và đây chính bộ môn mà de Saussure dồn hết tâm huyết vào nó cho đến khi ông nhắm mắt vào năm 1913.

Tác phẩm để đời của de Saussure là Cours de linguistique génerale (Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương), xuất bản vào năm 1916 bởi hai cựu sinh viên của ông là Charles Bally và Albert Sechehaye. Ấn bản dựa trên các bài giảng của de Saussure tại Đại học Genève. Giáo trình đã trở thành hạt mầm cho các công trình ngôn ngữ học của thế kỷ 20.

Trong giáo trình, de Saussure đưa ra một số các cặp lưỡng phân để làm ranh giới phân định việc nghiên cứu ngôn ngữ. Trong các cặp đó có các cặp như: ngôn ngữ và lời nói; nội tại và ngoại vi. Sau đó ông đi đến giới hạn việc nghiên cứu, không quan tâm tới những vấn đề thuộc lời nói và các mặt ngoại vi của ngôn ngữ.

De Saussure đã tạo ra một bước ngoặt trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học. Ông đã phát hiện bản chất hệ thống của ngôn ngữ và sự quy định lẫn nhau của ngôn ngữ trong một hệ thống. Ông đã vạch ra một phương hướng tiếp cận mới cho việc nghiên cứu ngôn ngữ, làm nền tảng cho những nghiên cứu khoa học khác, ngay cả những lĩnh vực không thuộc ngôn ngữ học. Ông đã nâng vị trí nghiên cứu ngôn ngữ lên ngang tầm với những lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn đương thời.

De Saussure đã tự "đóng khung" vào việc chỉ nghiên cứu nội tại ngôn ngữ học, làm cho mọi hướng nghiên cứu mở rộng của ngôn ngữ học đi vào ngõ cụt: "Chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu các hiện tượng ngoại vi của ngôn ngữ có thể đạt được những thành quả tốt đẹp, nhưng không thể cho rằng không có nó thì không thể hiểu được cơ chế nội tại của ngôn ngữ."[1]. Ông đã loại bỏ hẳn những cái thuộc phạm trù lời nói ra khỏi phạm vi nghiên cứu ngôn ngữ: "Gộp ngôn ngữ và lời nói vào một quan điểm duy nhất sẽ là không tưởng."[2]. Việc tạo ra cặp lưỡng phân giữa ngôn ngữ và lời nói của de Saussure đã hình thành sự khái quát hóa trong ngôn ngữ, nhưng mặt khác nó lại làm cho việc nghiên cứu những đơn vị cao hơn của ngôn ngữ bị bế tắc. Câu và các đơn vị trên câu đều bị Saussure xếp vào lời nói và coi như nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của ngôn ngữ.


* F. de Saussure. Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương. NXB KHXH, 1973
* Iu. V. Rozdextvenxkij. Các bài giảng ngôn ngữ học đại cương. NXB ĐH&THCN, 1987
* Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên). Dẫn luận ngôn ngữ học. NXB GD, 2003
* Đỗ Hữu Châu. Đại cương ngôn ngữ học. NXB GD, 2003

VanNet

Ngôn ngữ học cấu trúc hiện đại và Noam Chomsky

Noam Chomsky
From Wikipedia, the free encyclopedia
Changes must be reviewed before being displayed on this page.(+)
This is the latest accepted revision, accepted on 16 August 2010.
Jump to: navigation, search
"Chomsky" redirects here. For other persons of the same name, see Chomsky (disambiguation).
Avram Noam Chomsky
Full name Avram Noam Chomsky
Born 7 December 1928 (1928-12-07) (age 81)
Philadelphia, Pennsylvania
Era 20th / 21st-century philosophy
Region Western Philosophy
School Linguistics, Analytic
Main interests Linguistics · Psychology
Philosophy of language
Philosophy of mind
Politics · Ethics
Notable ideas Generative grammar, universal grammar, transformational grammar, government and binding, X-bar theory, Chomsky hierarchy, context-free grammar, principles and parameters, Minimalist program, language acquisition device, poverty of the stimulus, Chomsky–Schützenberger theorem, Chomsky Normal Form, propaganda model[1]
Influenced by[show]
Pāṇini, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, John Dewey, Mikhail Bakunin, Karl Marx, Wilhelm von Humboldt, Adam Smith, Zellig Harris, Immanuel Kant, René Descartes, George Orwell, C. West Churchman, Alan Turing.
Influenced[show]
Niall McLaren, Colin McGinn, Edward Said, Christopher Hitchens, Steven Pinker, Peter Ludlow, Tanya Reinhart, Morris Halle, Gilbert Harman, Jerry Fodor, Howard Lasnik, Robert Fisk, Neil Smith, Ray Jackendoff, Norbert Hornstein, Jean Bricmont, Marc Hauser, Norman Finkelstein, Robert Lees, Hugo Chavez, Bill Hicks, Mark Baker, Julian Boyd, Ray C. Dougherty, Derek Bickerton, Amy Goodman, Michael Albert.

Avram Noam Chomsky (pronounced /ˈnoʊˌʌm/ or /ˌnoʊm ˈtʃɒmski/; born December 7, 1928) is an American linguist, philosopher,[2][3] cognitive scientist, and political activist. He is an Institute Professor and professor emeritus of linguistics at the Massachusetts Institute of Technology.[4] Chomsky is well known in the academic and scientific community as one of the fathers of modern linguistics,[5][6][7] and a major figure of analytic philosophy.[2] Since the 1960s, he has become known more widely as a political dissident and an anarchist,[8] referring to himself as a libertarian socialist.

In the 1950s, Chomsky began developing his theory of generative grammar, which has undergone numerous revisions and has had a profound influence on linguistics. His approach to the study of language emphasizes "an innate set of linguistic principles shared by all humans" known as universal grammar, "the initial state of the language learner," and discovering an "account for linguistic variation via the most general possible mechanisms."[9] He elaborated on these ideas in 1957's Syntactic Structures, which then laid the groundwork for the concept of transformational grammar. He also established the Chomsky hierarchy, a classification of formal languages in terms of their generative power. In 1959, Chomsky published a widely influential review of B. F. Skinner's theoretical book Verbal Behavior. In this review and other writings, Chomsky broadly and aggressively challenged the behaviorist approaches to studies of behavior and language dominant at the time, and contributed to the cognitive revolution in psychology. His naturalistic[10] approach to the study of language has influenced the philosophy of language and mind.[9]

Beginning with his opposition to the Vietnam War, first articulated in his 1967 essay "The Responsibility of Intellectuals" and later extended in his American Power and the New Mandarins (1969), Chomsky established himself as a prominent critic of U.S. foreign and domestic policy. He has since become an outspoken political commentator and a dedicated activist; he is a self-declared anarcho-syndicalist[11] and a libertarian socialist, principles he regards as grounded in the Age of Enlightenment[12] and as "the proper and natural extension of classical liberalism into the era of advanced industrial society."[13]

His social criticism has also included an analysis of the mass media; his Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), co-written with Edward S. Herman, articulated the propaganda model theory for examining the media.

According to the Arts and Humanities Citation Index in 1992, Chomsky was cited as a source more often than any other living scholar during the 1980–92 period, and was the eighth most-cited source.[14][15][16] He is also considered a prominent cultural figure.[17] At the same time, his status as a leading critic of U.S. foreign policy has made him controversial.[18]
Contents
[hide]

* 1 Life and career
* 2 Contributions to linguistics
o 2.1 Generative grammar
o 2.2 Chomsky hierarchy
* 3 Contributions to psychology
* 4 Approach to science
* 5 Debates
* 6 Political views
* 7 Influence in other fields
* 8 Academic achievements, awards and honors
* 9 Criticism
* 10 Bibliography
* 11 Filmography
* 12 See also
* 13 References
* 14 External links

[edit] Life and career
The Ray and Maria Stata Center at MIT, in which Chomsky holds his office in the Department of Linguistics and Philosophy.

Chomsky was born on the morning of December 7, 1928 to Jewish parents in the affluent East Oak Lane neighborhood of Philadelphia, Pennsylvania, the son of noted professor of Hebrew at Gratz College and IWW (Industrial Workers of the World) member William Chomsky (1896–1977), a native of Ukraine. His mother, Elsie Chomsky (née Simonofsky), a native of what is present-day Belarus, grew up in the United States and, unlike her husband, spoke "ordinary New York English." Chomsky's parents' first language was Yiddish,[19] but Chomsky said it was "taboo" in his family to speak it.[19] Although his mother was part of the radical activism in the 30s, Chomsky was largely influenced by his uncle who, having never passed 4th grade, owned a newsstand that acted as an "intellectual center [where] professors of this and that argu[ed] all night." [20] Chomsky was also influenced by being a part of a Hebrew-based, Zionist organization as well as hanging around anarchist bookstores.[20]

He describes his family as living in a sort of "Jewish ghetto," split into a "Yiddish side" and "Hebrew side," with his family aligning with the latter and bringing him up "immersed in Hebrew culture and literature," though he means more a "cultural ghetto than a physical one."[21] Chomsky also describes tensions he personally experienced with Irish Catholics and German Catholics and anti-semitism in the mid-1930s. He recalls "beer parties" celebrating the fall of Paris to the Nazis.[21] In a discussion of the irony of his staying in the 1980s in a Jesuit House in Central America, Chomsky explained that during his childhood, "We were the only Jewish family around. I grew up with a visceral fear of Catholics. They're the people who beat you up on your way to school. So I knew when they came out of that building down the street, which was the Jesuit school, they were raving anti-Semites. So childhood memories took a long time to overcome."[22]

Chomsky remembers the first article he wrote was at age 10 while a student at Oak Lane Country Day School about the threat of the spread of fascism, following the fall of Barcelona in the Spanish Civil War. From the age of 12 or 13, he identified more fully with anarchist politics.[23]

A graduate of Central High School of Philadelphia, Chomsky began studying philosophy and linguistics at the University of Pennsylvania in 1945, taking classes with philosophers such as C. West Churchman and Nelson Goodman and linguist Zellig Harris. Harris's teaching included his discovery of transformations as a mathematical analysis of language structure (mappings from one subset to another in the set of sentences). Chomsky referred to the morphophonemic rules in his 1951 Master's Thesis, The Morphophonemics of Modern Hebrew, as transformations in the sense of Carnap's 1938 notion of rules of transformation (vs. rules of formation), and subsequently reinterpreted the notion of grammatical transformations in a very different way from Harris, as operations on the productions of a context-free grammar (derived from Post production systems). Harris's political views were instrumental in shaping those of Chomsky.[24] Chomsky earned a BA in 1949 and an MA in 1951.

In 1949, he married linguist Carol Schatz. They remained married for 59 years until her death from cancer in December 2008.[25] The couple had two daughters, Aviva (b. 1957) and Diane (b. 1960), and a son, Harry (b. 1967). With his wife Carol, Chomsky spent time in 1953 living in HaZore'a, a kibbutz in Israel. Asked in an interview whether the stay was "a disappointment" Chomsky replied, "No, I loved it," however he "couldn't stand the ideological atmosphere" and "fervent nationalism" in the early 1950s at the kibbutz, with Stalin being defended by many of the left-leaning kibbutz members who chose to paint a rosy image of future possibilities and contemporary realities in the USSR.[26] Chomsky notes seeing many positive elements in the commune-like living of the kibbutz, in which parents and children lived in rooms of separate houses together, and when asked whether there were "lessons that we have learned from the history of the kibbutz," responded,[27][28] that in "some respects, the Kibbutzim came closer to the anarchist ideal than any other attempt that lasted for more than a very brief moment before destruction, or that was on anything like a similar scale. In these respects, I think they were extremely attractive and successful; apart from personal accident, I probably would have lived there myself – for how long, it's hard to guess."

Chomsky received his PhD in linguistics from the University of Pennsylvania in 1955. He conducted part of his doctoral research during four years at Harvard University as a Harvard Junior Fellow. In his doctoral thesis, he began to develop some of his linguistic ideas, elaborating on them in his 1957 book Syntactic Structures, one of his best-known works in linguistics.

Chomsky joined the staff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 1955 and in 1961 was appointed full professor in the Department of Modern Languages and Linguistics (now the Department of Linguistics and Philosophy). From 1966 to 1976 he held the Ferrari P. Ward Professorship of Modern Languages and Linguistics, and in 1976 he was appointed Institute Professor. As of 2010, Chomsky has taught at MIT continuously for 55 years.

In February 1967, Chomsky became one of the leading opponents of the Vietnam War with the publication of his essay, "The Responsibility of Intellectuals",[29] in The New York Review of Books. This was followed by his 1969 book, American Power and the New Mandarins, a collection of essays that established him at the forefront of American dissent. His far-reaching criticisms of U.S. foreign policy and the legitimacy of U.S. power have made him a controversial figure: largely shunned by the mainstream media in the United States,[30][31][32][33] he is frequently sought out for his views by publications and news outlets internationally. In 1977 he delivered the Huizinga Lecture in Leiden, The Netherlands, under the title: Intellectuals and the State.

Chomsky has received death threats because of his criticisms of U.S. foreign policy.[34] He was also on a list of planned targets created by Theodore Kaczynski, better known as the Unabomber; during the period that Kaczynski was at large, Chomsky had all of his mail checked for explosives.[34] He states that he often receives undercover police protection, in particular while on the MIT campus, although he does not agree with the police protection.[34]

Chomsky resides in Lexington, Massachusetts and travels often, giving lectures on politics.
[edit] Contributions to linguistics
The remainder of this article (content appearing below) may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this article if you can, and move or remove this notice if appropriate. (April 2010)

Chomskyan linguistics, beginning with his Syntactic Structures, a distillation of his Logical Structure of Linguistic Theory (1955, 75), challenges structural linguistics and introduces transformational grammar. This approach takes utterances (sequences of words) to have a syntax characterized by a formal grammar; in particular, a context-free grammar extended with transformational rules.

Perhaps his most influential and time-tested contribution to the field, is the claim that modeling knowledge of language using a formal grammar accounts for the "productivity" of language. In other words, a formal grammar of a language can explain the ability of a hearer-speaker to produce and interpret an infinite number of utterances, including novel ones, with a limited set of grammatical rules and a finite set of terms. He has always acknowledged his debt to Pāṇini for his modern notion of an explicit generative grammar although it is also related to Rationalist ideas of a priori knowledge.

It is a popular misconception that Chomsky proved that language is entirely innate and discovered a "universal grammar" (UG). In fact, Chomsky simply observed that while a human baby and a kitten are both capable of inductive reasoning, if they are exposed to the exact same linguistic data, the human child will always acquire the ability to understand and produce language, while the kitten will never acquire either ability. Chomsky labeled whatever the relevant capacity the human has which the cat lacks the "language acquisition device" (LAD) and suggested that one of the tasks for linguistics should be to figure out what the LAD is and what constraints it puts on the range of possible human languages. The universal features that would result from these constraints are often termed "universal grammar" or UG.[35]

The Principles and Parameters approach (P&P)—developed in his Pisa 1979 Lectures, later published as Lectures on Government and Binding (LGB)—makes strong claims regarding universal grammar: that the grammatical principles underlying languages are innate and fixed, and the differences among the world's languages can be characterized in terms of parameter settings in the brain (such as the pro-drop parameter, which indicates whether an explicit subject is always required, as in English, or can be optionally dropped, as in Spanish), which are often likened to switches. (Hence the term principles and parameters, often given to this approach.) In this view, a child learning a language need only acquire the necessary lexical items (words, grammatical morphemes, and idioms), and determine the appropriate parameter settings, which can be done based on a few key examples.

Proponents of this view argue that the pace at which children learn languages is inexplicably rapid, unless children have an innate ability to learn languages. The similar steps followed by children all across the world when learning languages, and the fact that children make certain characteristic errors as they learn their first language, whereas other seemingly logical kinds of errors never occur (and, according to Chomsky, should be attested if a purely general, rather than language-specific, learning mechanism were being employed), are also pointed to as motivation for innateness.

More recently, in his Minimalist Program (1995), while retaining the core concept of "principles and parameters," Chomsky attempts a major overhaul of the linguistic machinery involved in the LGB model, stripping from it all but the barest necessary elements, while advocating a general approach to the architecture of the human language faculty that emphasizes principles of economy and optimal design, reverting to a derivational approach to generation, in contrast with the largely representational approach of classic P&P.

Chomsky's ideas have had a strong influence on researchers investigating the acquisition of language in children, though some researchers who have worked in this area such as Elizabeth Bates[36] and Michael Tomasello[37] do not support Chomsky's theories, instead advocating emergentist or connectionist theories reducing language to an instance of general processing mechanisms in the brain.

His best-known work in phonology is The Sound Pattern of English (1968), written with Morris Halle (and often known as simply SPE). This work has had a great significance for the development in the field. While phonological theory has since moved beyond "SPE phonology" in many important respects, the SPE system is considered the precursor of some of the most influential phonological theories today, including autosegmental phonology, lexical phonology and optimality theory. Chomsky no longer publishes on phonology.
[edit] Generative grammar

The Chomskyan approach towards syntax, often termed generative grammar, studies grammar as a body of knowledge possessed by language users. Since the 1960s, Chomsky has maintained that much of this knowledge is innate, implying that children need only learn certain parochial features of their native languages.[38] The innate body of linguistic knowledge is often termed Universal Grammar. From Chomsky's perspective, the strongest evidence for the existence of Universal Grammar is simply the fact that children successfully acquire their native languages in so little time. Furthermore, he argues that there is an enormous gap between the linguistic stimuli to which children are exposed and the rich linguistic knowledge they attain (the "poverty of the stimulus" argument). The knowledge of Universal Grammar would serve to bridge that gap.

Chomsky's theories are popular, particularly in the United States, but they have never been free from controversy. Criticism has come from a number of different directions. Chomskyan linguists rely heavily on the intuitions of native speakers regarding which sentences of their languages are well-formed. This practice has been criticized both on general methodological grounds, and because it has (some argue) led to an overemphasis on the study of English. As of now, hundreds of different languages have received at least some attention in the generative grammar literature,[39][40][41][42][43] but some critics nonetheless perceive this overemphasis, and a tendency to base claims about Universal Grammar on an overly small sample of languages. Some psychologists and psycholinguists,[who?] though sympathetic to Chomsky's overall program, have argued that Chomskyan linguists pay insufficient attention to experimental data from language processing, with the consequence that their theories are not psychologically plausible. Other critics (see language learning) have questioned whether it is necessary to posit Universal Grammar to explain child language acquisition, arguing that domain-general learning mechanisms are sufficient.

Today there are many different branches of generative grammar; one can view grammatical frameworks such as head-driven phrase structure grammar, lexical functional grammar and combinatory categorial grammar as broadly Chomskyan and generative in orientation, but with significant differences in execution.

Cultural anthropologist and linguist Daniel Everett of Illinois State University has proposed that the language of the Pirahã people of the northwestern rainforest of Brazil resists Chomsky's theories of generative grammar. Everett asserts that the Pirahã language does not have any evidence of recursion, one of the properties that makes generative grammar possible. If true, this would also seem to contradict Chomsky's hypothesis that recursion is the defining feature of the human mind.[44] However, Everett's claims have themselves been criticized. David Pesetsky of MIT, Andrew Nevins of Harvard, and Cilene Rodrigues of the Universidade Estadual de Campinas in Brazil have argued in a joint paper that all of Everett's major claims contain serious deficiencies.[45] Chomsky himself has commented that "The reports are interesting, but do not bear on the work of mine (along with many others). No one has proposed that languages must have subordinate clauses, number words, etc. Many structures of our language (and presumably that of the Piraha) are rarely if ever used in ordinary speech because of extrinsic constraints."[46] The dispute continues.[47] Professor Lera Boroditsky of Stanford University has argued that "after decades of work, not a single proposed universal has withstood scrutiny" [48] Prof. Terrence Deacon, Professor of Biological Anthropology at Boston University argued that a co-evolutionary view of the brain and language rendered much of Chomsky's theories redundant [49]
[edit] Chomsky hierarchy
Main article: Chomsky hierarchy

Chomsky is famous for investigating various kinds of formal languages and whether or not they might be capable of capturing key properties of human language. His Chomsky hierarchy partitions formal grammars into classes, or groups, with increasing expressive power, i.e., each successive class can generate a broader set of formal languages than the one before. Interestingly, Chomsky argues that modeling some aspects of human language requires a more complex formal grammar (as measured by the Chomsky hierarchy) than modeling others. For example, while a regular language is powerful enough to model English morphology, it is not powerful enough to model English syntax. In addition to being relevant in linguistics, the Chomsky hierarchy has also become important in computer science (especially in compiler construction and automata theory).[50]
[show]
v • d • e
Automata theory: formal languages and formal grammars
Chomsky hierarchy
Type-0

Type-1


Type-2


Type-3


Grammars
Unrestricted
(no common name)
Context-sensitive
Indexed
Tree-adjoining etc.
Context-free
Deterministic context-free
Visibly pushdown
Regular


Languages
Recursively enumerable
Recursive
Context-sensitive
Indexed
Mildly context-sensitive
Context-free
Deterministic context-free
Visibly pushdown
Regular
Star-free

Minimal automaton
Turing machine
Decider
Linear-bounded
Nested stack
Embedded pushdown
Nondeterministic pushdown
Deterministic pushdown
Visibly pushdown
Finite
Counter-free (with aperiodic finite monoid)
Each category of languages is a proper subset of the category directly above it. - Any automaton and any grammar in each category has an equivalent automaton or grammar in the category directly above it.
[edit] Contributions to psychology

Chomsky's work in linguistics has had profound implications for modern psychology.[51] For Chomsky, linguistics is a branch of cognitive psychology; genuine insights in linguistics imply concomitant understandings of aspects of mental processing and human nature. His theory of a universal grammar was seen by many as a direct challenge to the established behaviorist theories of the time and had major consequences for understanding how children learn language and what, exactly, the ability to use language is.

In 1959, Chomsky published an influential critique of B.F. Skinner's Verbal Behavior, a book in which Skinner offered a theoretical account of language in functional, behavioral terms. "Verbal behavior" he defined as learned behavior that has characteristic consequences delivered through the learned behavior of others. This makes for a view of communicative behaviors much larger than that usually addressed by linguists. Skinner's approach focused on the circumstances in which language was used; for example, asking for water was functionally a different response than labeling something as water, responding to someone asking for water, etc. These functionally different kinds of responses, which required in turn separate explanations, sharply contrasted both with traditional notions of language and Chomsky's psycholinguistic approach. Chomsky thought that a functionalist explanation restricting itself to questions of communicative performance ignored important questions. (Chomsky—Language and Mind, 1968). He focused on questions concerning the operation and development of innate structures for syntax capable of creatively organizing, cohering, adapting and combining words and phrases into intelligible utterances.

In the review Chomsky emphasized that the scientific application of behavioral principles from animal research is severely lacking in explanatory adequacy and is furthermore particularly superficial as an account of human verbal behavior because a theory restricting itself to external conditions, to "what is learned," cannot adequately account for generative grammar. Chomsky raised the examples of rapid language acquisition of children, including their quickly developing ability to form grammatical sentences, and the universally creative language use of competent native speakers to highlight the ways in which Skinner's view exemplified under-determination of theory by evidence. He argued that to understand human verbal behavior such as the creative aspects of language use and language development, one must first postulate a genetic linguistic endowment. The assumption that important aspects of language are the product of universal innate ability runs counter to Skinner's radical behaviorism.

Chomsky's 1959 review has drawn fire from a number of critics, the most famous criticism being that of Kenneth MacCorquodale's 1970 paper On Chomsky’s Review of Skinner’s Verbal Behavior (Journal of the Experimental Analysis of Behavior, volume 13, pages 83–99). MacCorquodale's argument was updated and expanded in important respects by Nathan Stemmer in a 1990 paper, Skinner's Verbal Behavior, Chomsky's review, and mentalism (Journal of the Experimental Analysis of Behavior, volume 54, pages 307–319). These and similar critiques have raised certain points not generally acknowledged outside of behavioral psychology, such as the claim that Chomsky did not possess an adequate understanding of either behavioral psychology in general, or the differences between Skinner's behaviorism and other varieties. Consequently, it is argued that he made several serious errors. On account of these perceived problems, the critics maintain that the review failed to demonstrate what it has often been cited as doing. As such, it is averred that those most influenced by Chomsky's paper probably either already substantially agreed with Chomsky or never actually read it. The review has been further critiqued for misrepresenting the work of Skinner and others, including by quoting out of context.[52] Chomsky has maintained that the review was directed at the way Skinner's variant of behavioral psychology "was being used in Quinean empiricism and naturalization of philosophy."[53]

It has been claimed that Chomsky's critique of Skinner's methodology and basic assumptions paved the way for the "cognitive revolution", the shift in American psychology between the 1950s through the 1970s from being primarily behavioral to being primarily cognitive. In his 1966 Cartesian Linguistics and subsequent works, Chomsky laid out an explanation of human language faculties that has become the model for investigation in some areas of psychology. Much of the present conception of how the mind works draws directly from ideas that found their first persuasive author of modern times in Chomsky.

There are three key ideas. First is that the mind is "cognitive," or that the mind actually contains mental states, beliefs, doubts, and so on. Second, he argued that most of the important properties of language and mind are innate. The acquisition and development of a language is a result of the unfolding of innate propensities triggered by the experiential input of the external environment. The link between human innate aptitude to language and heredity has been at the core of the debate opposing Noam Chomsky to Jean Piaget at the Abbaye de Royaumont in 1975 (Language and Learning. The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky, Harvard University Press, 1980). Although links between the genetic setup of humans and aptitude to language have been suggested at that time and in later discussions, we are still far from understanding the genetic bases of human language. Work derived from the model of selective stabilization of synapses set up by Jean-Pierre Changeux, Philippe Courrège and Antoine Danchin,[54] and more recently developed experimentally and theoretically by Jacques Mehler and Stanislas Dehaene in particular in the domain of numerical cognition lend support to the Chomskyan "nativism". It does not, however, provide clues about the type of rules that would organize neuronal connections to permit language competence. Subsequent psychologists have extended this general "nativist" thesis beyond language. Lastly, Chomsky made the concept of "modularity" a critical feature of the mind's cognitive architecture. The mind is composed of an array of interacting, specialized subsystems with limited flows of inter-communication. This model contrasts sharply with the old idea that any piece of information in the mind could be accessed by any other cognitive process (optical illusions, for example, cannot be "turned off" even when they are known to be illusions).
[edit] Approach to science

Chomsky sees science as a straightforward search for explanation, and rejects the views of it as a catalog of facts or mechanical explanations. In this light, the majority of his contributions to science have been frameworks and hypotheses, rather than "discoveries."[55]

As such, he considers certain so-called post-structuralist or postmodern critiques of logic and reason to be nonsensical:

I have spent a lot of my life working on questions such as these, using the only methods I know of; those condemned here as "science", "rationality," "logic," and so on. I therefore read the papers with some hope that they would help me "transcend" these limitations, or perhaps suggest an entirely different course. I'm afraid I was disappointed. Admittedly, that may be my own limitation. Quite regularly, "my eyes glaze over" when I read polysyllabic discourse on the themes of poststructuralism and postmodernism; what I understand is largely truism or error, but that is only a fraction of the total word count. True, there are lots of other things I don't understand: the articles in the current issues of math and physics journals, for example. But there is a difference. In the latter case, I know how to get to understand them, and have done so, in cases of particular interest to me; and I also know that people in these fields can explain the contents to me at my level, so that I can gain what (partial) understanding I may want. In contrast, no one seems to be able to explain to me why the latest post-this-and-that is (for the most part) other than truism, error, or gibberish, and I do not know how to proceed.[56]

Although Chomsky believes that a scientific background is important to teach proper reasoning, he holds that science in general is "inadequate" to understand complicated problems like human affairs:

Science talks about very simple things, and asks hard questions about them. As soon as things become too complex, science can’t deal with them... But it’s a complicated matter: Science studies what’s at the edge of understanding, and what’s at the edge of understanding is usually fairly simple. And it rarely reaches human affairs. Human affairs are way too complicated.[57]

[edit] Debates

Chomsky has been known to vigorously defend and debate his views and opinions, in philosophy, linguistics, and politics.[2] He has had notable debates with such varied intellectuals as Jean Piaget,[58] Michel Foucault,[59] William F. Buckley, Jr.,[60] Christopher Hitchens,[61][62][63][64][65][66] Richard Perle,[67] Hilary Putnam,[68] Willard Quine,[69] and Alan Dershowitz,[70] to name a very few. In response to his speaking style being criticized as boring, Chomsky said that "I'm a boring speaker and I like it that way…. I doubt that people are attracted to whatever the persona is…. People are interested in the issues, and they're interested in the issues because they are important."[71] "We don't want to be swayed by superficial eloquence, by emotion and so on."[72]
[edit] Political views
Main article: Noam Chomsky's political views
Chomsky at the World Social Forum (Porto Alegre) in 2003.
Part of the Politics series on
Anarchism
"Circle-A" anarchy symbol
Schools of thought[show]
Buddhist · Capitalist
Christian · Collectivist
Communist · Egoist · Feminist
Green · Individualist · Infoanarchism
Insurrectionary · Leftist · Mutualist
Nihilist · Pacifist · Philosophical
Platformist · Post-anarchist · Post-colonial · Post-left · Primitivist · Social · Syndicalist · Synthesist · Vegan
Voluntaryist · Without adjectives · Zen
Theory · practice[show]
Anarchy · Black bloc
Class struggle · Communes
Consensus democracy
Decentralization · Deep ecology
Direct action · Direct democracy
Dual power · Especifismo
Expropriative anarchism · Horizontalidad · Illegalism
Individualism · Individual reclamation
Isocracy · Law
Participatory politics
Permanent Autonomous Zone
Polycentric law
Prefigurative politics
Propaganda of the deed
Refusal of work · Rewilding
Social ecology
Social insertion · Spontaneous order
People[show]
William Godwin · Josiah Warren
Max Stirner · Johann Most
Pierre-Joseph Proudhon
Mikhail Bakunin
Henry David Thoreau · Leo Tolstoy
Peter Kropotkin · Benjamin Tucker
Errico Malatesta · Emma Goldman
Nestor Makhno · Alexander Berkman
Buenaventura Durruti · Émile Armand
Murray Rothbard · Murray Bookchin · John Zerzan
Issues[show]
Anarcho-capitalism · Animal rights
Capitalism · Criticisms · Islam
LGBT rights
Lifestylism · Marxism · Nationalism
Orthodox Judaism · Religion
Sex/love · Violence
History[show]
1999 WTO Conference protest
1919 United States anarchist bombings
Amakasu Incident
Anarchist Catalonia
Anarchist Exclusion Act
Australian Anarchist Centenary
Barcelona May Days
Biennio rosso
Carnival Against Capitalism
Escuela Moderna · Hague Congress
Haymarket affair
High Treason Incident
Congress of Amsterdam
Kate Sharpley Library
Kronstadt rebellion
Labadie Collection · LIP
Manifesto of the Sixteen
May 1968 · May Day
Paris Commune
Provo · Red inverted triangle
Free Territory of Ukraine
Spanish Revolution
Third Russian Revolution
Tragic Week · Trial of the thirty
Culture[show]
Anarchist Bookfair · Anarcho-punk · Arts
Black anarchism · Culture jamming
DIY culture · Freeganism
Independent Media Center
Infoshop · The Internationale
Jewish anarchism · Land and liberty
Lifestylism · Popular education
Property is theft!
Radical cheerleading
Radical environmentalism
Squatting · Symbolism
Terminology · A las barricadas
Economics[show]
Collectivism
Communism · Co-operatives
Counter-economics
Free school · Free store
Gift economy
Infoanarchism
Market abolitionism · Mutual aid
Mutualism · Participatory economics
Planned Economy
Really Really Free Market
· Syndicalism
Wage slavery
Workers' self-management
By region[show]
Africa · Australia · Austria-Hungary · Brazil
Canada · China · Cuba · Ecuador · England
France · Greece · India · Iceland · Ireland
Israel · Italy · Japan · Korea
Mexico · Poland · Russia · Spain
Sweden · Turkey · Ukraine
United States · Vietnam
Lists[show]
Anarcho-punk bands · Books
Communities · Fictional characters
Jewish anarchists · Musicians
Organizations · Periodicals · Poets
Russian anarchists
Related topics[show]
Anti-capitalism · Anti-consumerism · Anti-corporatism
Anti-fascism · Anti-globalization · Antimilitarism
Anti-statism · Anti-war · Autarchism
Autonomism · Labour movement
Left communism · Libertarianism
Libertarian perspectives on revolution
Libertarian socialism
Situationist International

BlackFlagSymbol.svg Anarchism Portal
Politics portal
v • d • e

Chomsky has stated that his "personal visions are fairly traditional anarchist ones, with origins in The Enlightenment and classical liberalism"[12] and he has praised libertarian socialism.[73] He identifies as anarcho-syndicalist[11] and is a member of the Industrial Workers of the World international union.[74] He published a book on anarchism titled Chomsky on Anarchism, published by the anarchist book collective AK Press in 2006.

Chomsky has engaged in political activism all of his adult life and expressed opinions on politics and world events, which are widely cited, publicized, and discussed. Chomsky has in turn argued that his views are those the powerful do not want to hear, and for this reason he is considered an American political dissident.

Chomsky asserts that power, unless justified, is inherently illegitimate, that the burden of proof is on those in authority to demonstrate why their elevated position is justified. If this burden can't be met, the authority in question should be dismantled, and authority for its own sake is inherently unjustified. An example given by Chomsky of a legitimate authority is that exerted by an adult to prevent a young child from wandering into traffic.[75] He contends that there isn't much difference between slavery, and renting one's self to an owner, or "wage slavery". He feels that it is an attack on personal integrity that destroys and undermines individual freedom. He holds workers should own and control their own workplace, a view held (as he notes) by the Lowell Mill Girls.[76]

Chomsky has strongly criticized the foreign policy of the United States. Specifically, he claims double standards in a foreign policy preaching democracy and freedom for all, while promoting, supporting and allying itself with non-democratic and repressive organizations and states such as Chile under Augusto Pinochet, and argues that this results in massive human rights violations. He often argues that America's intervention in foreign nations, including the secret aid given to the Contras in Nicaragua, an event of which he has been very critical, fits any standard description of terrorism,[77][dead link] including "official definitions in the US Code and Army Manuals in the early 1980s."[78][79] Before its collapse, Chomsky also explicitly condemned Soviet imperialism; for example in 1986 during a question/answer following a lecture he gave at Universidad Centroamericana in Nicaragua, when challenged about how he could "talk about North American imperialism and Russian imperialism in the same breath," Chomsky responded: "One of the truths about the world is that there are two superpowers, one a huge power which happens to have its boot on your neck, another, a smaller power which happens to have its boot on other people's necks. I think that anyone in the Third World would be making a grave error if they succumbed to illusions about these matters."[80]

He has argued that the mass media in the United States largely serve as a propaganda arm and "bought priesthood"[81] of the U.S. government and U.S. corporations, with the three parties all largely intertwined through common interests. In a famous reference to Walter Lippmann, Chomsky along with his coauthor, Edward S. Herman, has written that the American media manufactures consent among the public. Chomsky has condemned the 2010 supreme court ruling revoking the limits on campaign finance, calling it "corporate takeover of democracy."[82]

Chomsky opposes the U.S. global "war on drugs", claiming its language to be misleading, and referring to it as "the war on certain drugs." He favors drug policy reform, in education and prevention rather than military or police action as a means of reducing drug use.[83] In an interview in 1999, Chomsky argued that, whereas crops such as tobacco receive no mention in governmental exposition, other non-profitable crops, such as marijuana, are specifically targeted because of the effect achieved by persecuting the poor:[84] He has stated:

U.S. domestic drug policy does not carry out its stated goals, and policymakers are well aware of that. If it isn't about reducing substance abuse, what is it about? It is reasonably clear, both from current actions and the historical record, that substances tend to be criminalized when they are associated with the so-called dangerous classes, that the criminalization of certain substances is a technique of social control.[85]

Chomsky is critical of the American state capitalist system and big business, he describes himself as a socialist, specifically an anarcho-syndicalist, and is therefore strongly critical of "authoritarian" Marxist and/orLeninist and/or Maoist branches of socialism. He also believes that socialist values exemplify the rational and morally consistent extension of original unreconstructed classical liberal and radical humanist ideas to an industrial context. Specifically he believes that society should be highly organized and based on democratic control of communities and work places. He believes that the radical humanist ideas of his two major influences, Bertrand Russell and John Dewey, were "rooted in the Enlightenment and classical liberalism, and retain their revolutionary character."[86]

Chomsky has stated that he believes the United States remains the "greatest country in the world",[87] a comment that he later clarified by saying, "Evaluating countries is senseless and I would never put things in those terms, but that some of America's advances, particularly in the area of free speech, that have been achieved by centuries of popular struggle, are to be admired."[88] He has also said "In many respects, the United States is the freest country in the world. I don't just mean in terms of limits on state coercion, though that's true too, but also in terms of individual relations. The United States comes closer to classlessness in terms of interpersonal relations than virtually any society."[89]

Chomsky objects to the criticism that anarchism is inconsistent with support for government welfare, stating in part:

One can, of course, take the position that we don't care about the problems people face today, and want to think about a possible tomorrow. OK, but then don't pretend to have any interest in human beings and their fate, and stay in the seminar room and intellectual coffee house with other privileged people. Or one can take a much more humane position: I want to work, today, to build a better society for tomorrow – the classical anarchist position, quite different from the slogans in the question. That's exactly right, and it leads directly to support for the people facing problems today: for enforcement of health and safety regulation, provision of national health insurance, support systems for people who need them, etc. That is not a sufficient condition for organizing for a different and better future, but it is a necessary condition. Anything else will receive the well-merited contempt of people who do not have the luxury to disregard the circumstances in which they live, and try to survive.[90]

Chomsky at an anti-war rally in Vancouver, in 2004.

Chomsky holds views that can be summarized as anti-war but not strictly pacifist. He prominently opposed the Vietnam War and most other wars in his lifetime. He expressed these views through a variety of protest methods, such as tax resistance and peace walks. He published a number of articles about the war in Vietnam, including "The Responsibility of Intellectuals". However, he maintains that U.S. involvement in World War II to defeat the Axis powers was probably justified, with the caveat that a preferable outcome would have been to end or prevent the war through earlier diplomacy. In particular, he believes that the dropping of nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki were "among the most unspeakable crimes in history".[91]

Chomsky has made major criticisms of the Israeli government, supporters of the Israeli government, the United States' support of the Israeli government, and the Israeli government's treatment of the Palestinian people, arguing that " 'supporters of Israel' are in reality supporters of its moral degeneration and probable ultimate destruction", and that "Israel's very clear choice of expansion over security may well lead to that consequence."[92] Chomsky disagreed with the founding of Israel as a Jewish state, saying, "I don't think a Jewish or Christian or Islamic state is a proper concept. I would object to the United States as a Christian state."[93] Chomsky hesitated before publishing work critical of Israeli policies while his parents were alive, because he "knew it would hurt them" he says, "mostly because of their friends, who reacted hysterically to views like those expressed in my work."[94] On May 16, 2010, Israeli authorities detained Chomsky and ultimately refused his entry to the West Bank via Jordan.[95] A spokesman for the Israeli Prime Minister indicated that the refusal of entry was simply due to a border guard who "overstepped his authority" and a second attempt to enter would likely be allowed.[96] Chomsky disagreed, saying that the Interior Ministry official who interviewed him was taking instructions from his superiors.[96] Chomsky maintained that, based on the several hours of interviewing, he was denied entry because of the things he says and because he was visiting a university in West Bank but no Israeli universities.[96]

Chomsky has a broad view of free-speech rights, especially in the mass media; he opposes censorship and refuses to take legal action against those who may have libeled him. He has stated that "with regard to freedom of speech there are basically two positions: you defend it vigorously for views you hate, or you reject it and prefer Stalinist/ fascist standards"[97] He prefers to counter libels through open letters in newspapers. One notable example of this approach is his response to an article by Emma Brockes in The Guardian which alleged he denied the existence of the Srebrenica massacre.[98][99][100]

Chomsky has frequently stated that there is no connection between his work in linguistics and his political views, and is generally critical of the idea that competent discussion of political topics requires expert knowledge in academic fields. In a 1969 interview, he said regarding the connection between his politics and his work in linguistics:

I still feel myself that there is a kind of tenuous connection. I would not want to overstate it but I think it means something to me at least. I think that anyone's political ideas or their ideas of social organization must be rooted ultimately in some concept of human nature and human needs.[101]

[edit] Influence in other fields
This section does not cite any references or sources.
Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (April 2010)

Chomskyan models have been used as a theoretical basis in several other fields. The Chomsky hierarchy is often taught in fundamental computer science courses as it confers insight into the various types of formal languages. This hierarchy can also be discussed in mathematical terms[102] and has generated interest among mathematicians, particularly combinatorialists. Some arguments in evolutionary psychology are derived from his research results.[103]

The 1984 Nobel Prize laureate in Medicine and Physiology, Niels K. Jerne, used Chomsky's generative model to explain the human immune system, equating "components of a generative grammar … with various features of protein structures". The title of Jerne's Stockholm Nobel lecture was "The Generative Grammar of the Immune System".

Nim Chimpsky, a chimpanzee who was the subject of a study in animal language acquisition at Columbia University, was named after Chomsky in reference to his view of language acquisition as a uniquely human ability.

Famous computer scientist Donald Knuth admits to reading Syntactic Structures during his honeymoon and being greatly influenced by it. "…I must admit to taking a copy of Noam Chomsky's Syntactic Structures along with me on my honeymoon in 1961 … Here was a marvelous thing: a mathematical theory of language in which I could use a computer programmer's intuition!".

Another focus of Chomsky's political work has been an analysis of mainstream mass media (especially in the United States), its structures and constraints, and its perceived role in supporting big business and government interests.

Edward S. Herman and Chomsky's book Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988) explores this topic in depth, presenting their "propaganda model" of the news media with numerous detailed case studies demonstrating it. According to this propaganda model, more democratic societies like the U.S. use subtle, non-violent means of control, unlike totalitarian systems, where physical force can readily be used to coerce the general population. In an often-quoted remark, Chomsky states that "propaganda is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state." (Media Control)

The model attempts to explain this perceived systemic bias of the mass media in terms of structural economic causes rather than a conspiracy of people. It argues the bias derives from five "filters" that all published news must "pass through," which combine to systematically distort news coverage.

In explaining the first filter, ownership, he notes that most major media outlets are owned by large corporations. The second, funding, notes that the outlets derive the majority of their funding from advertising, not readers. Thus, since they are profit-oriented businesses selling a product—readers and audiences—to other businesses (advertisers), the model expects them to publish news that reflects the desires and values of those businesses. In addition, the news media are dependent on government institutions and major businesses with strong biases as sources (the third filter) for much of their information. Flak, the fourth filter, refers to the various pressure groups that attack the media for supposed bias. Norms, the fifth filter, refer to the common conceptions shared by those in the profession of journalism. (Note: in the original text, published in 1988, the fifth filter was "anticommunism". However, with the fall of the Soviet Union, it has been broadened to allow for shifts in public opinion.) The model describes how the media form a decentralized and non-conspiratorial but nonetheless very powerful propaganda system, that is able to mobilize an élite consensus, frame public debate within élite perspectives and at the same time give the appearance of democratic consent.

Chomsky and Herman test their model empirically by picking "paired examples"—pairs of events that were objectively similar except for the alignment of domestic élite interests. They use a number of such examples to attempt to show that in cases where an "official enemy" does something (like murder of a religious official), the press investigates thoroughly and devotes a great amount of coverage to the matter, thus victims of "enemy" states are considered "worthy". But when the domestic government or an ally does the same thing (or worse), the press downplays the story, thus victims of US or US client states are considered "unworthy."

They also test their model against the case that is often held up as the best example of a free and aggressively independent press, the media coverage of the Tet Offensive during the Vietnam War. Even in this case, they argue that the press was behaving subserviently to élite interests.
[edit] Academic achievements, awards and honors

In the spring of 1969, he delivered the John Locke Lectures at Oxford University; in January 1970, the Bertrand Russell Memorial Lecture at University of Cambridge; in 1972, the Nehru Memorial Lecture in New Delhi; in 1977, the Huizinga Lecture in Leiden; in 1988 the Massey Lectures at the University of Toronto, titled "Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies"; in 1997, The Davie Memorial Lecture on Academic Freedom in Cape Town,[104] and many others.[105]

Chomsky has received many honorary degrees from universities around the world, including from the following:

* University of London
* University of Chicago
* Loyola University of Chicago
* Swarthmore College
* University of Delhi
* Bard College
* University of Massachusetts
* University of Pennsylvania
* Georgetown University
* Amherst College
* University of Cambridge* University of Buenos Aires
* McGill University
* Universitat Rovira i Virgili
* Columbia University
* Villanova University
* University of Connecticut
* University of Maine
* Scuola Normale Superiore
* University of Western Ontario
* University of Toronto
* Harvard University* Universidad de Chile
* University of Bologna
* Universidad de la Frontera
* University of Calcutta
* Universidad Nacional de Colombia
* Vrije Universiteit Brussel
* Santo Domingo Institute of Technology
* Uppsala University
* University of Athens
* University of Cyprus
* Central Connecticut State University
* National Autonomous University of Mexico (UNAM)

He is a member of the American Academy of Arts and Sciences, the National Academy of Sciences, and the American Philosophical Society. In addition, he is a member of other professional and learned societies in the United States and abroad, and is a recipient of the Distinguished Scientific Contribution Award of the American Psychological Association, the Kyoto Prize in Basic Sciences, the Helmholtz Medal, the Dorothy Eldridge Peacemaker Award, the 1999 Benjamin Franklin Medal in Computer and Cognitive Science, and others.[106] He is twice winner of The Orwell Award, granted by The National Council of Teachers of English for "Distinguished Contributions to Honesty and Clarity in Public Language" (in 1987 and 1989).[107]

He is a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts in Department of Social Sciences.[108]

Chomsky is a member of the Faculty Advisory Board of MIT Harvard Research Journal.[109]

In 2005, Chomsky received an honorary fellowship from the Literary and Historical Society.[110]

In 2007, Chomsky received The Uppsala University (Sweden) Honorary Doctor's degree in commemoration of Carolus Linnaeus.[111]

In February 2008, he received the President's Medal from the Literary and Debating Society of the National University of Ireland, Galway.[112]

In 2010, Chomsky received the Erich Fromm Prize in Stuttgart, Germany.[113]

Chomsky has an Erdős number of four.

Chomsky was voted the leading living public intellectual in The 2005 Global Intellectuals Poll conducted by the British magazine Prospect. He reacted, saying "I don't pay a lot of attention to polls".[114] In a list compiled by the magazine New Statesman in 2006, he was voted seventh in the list of "Heroes of our time".[115]

Actor Viggo Mortensen with avant-garde guitarist Buckethead dedicated their 2006 album, called Pandemoniumfromamerica to Chomsky.

On January 22, 2010, a special honorary concert for Chomsky was given at Kresge Auditorium at MIT.[116] [117] The concert, attended by Chomsky and dozens of his family and friends, featured music composed by Edward Manukyan and speeches by Chomsky's colleagues, including David Pesetsky of MIT and Gennaro Chierchia, head of the linguistics department at Harvard University.
[edit] Criticism
Main article: Criticism of Noam Chomsky

Much Chomsky criticism revolves around his political views. His status as an intellectual figure within the left wing of American politics has resulted in much criticism from the left and the right.
[edit] Bibliography
Main article: Bibliography of Noam Chomsky
[edit] Filmography

* Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, Director: Mark Achbar and Peter Wintonick (1992)
* Last Party 2000, Director: Rebecca Chaiklin and Donovan Leitch (2001)
* Power and Terror: Noam Chomsky in Our Times, Director: John Junkerman (2002)
* Distorted Morality—America's War On Terror?, Director: John Junkerman (2003)
* Noam Chomsky: Rebel Without a Pause (TV), Director: Will Pascoe (2003)
* The Corporation, Directors: Mark Achbar and Jennifer Abbott; Writer: Joel Bakan (2003)
* Peace, Propaganda & the Promised Land, Directors: Sut Jhally and Bathsheba Ratzkoff (2004)
* On Power, Dissent and Racism: A discussion with Noam Chomsky, Journalist: Nicolas Rossier; Producers: Eli Choukri, Baraka Productions (2004)
* Lake of Fire, Director: Tony Kaye (2006)
* American Feud: A History of Conservatives and Liberals, Director: Richard Hall (2008)
* In the Time We've Got, Director: Christopher Ives (2008)
* Chomsky & Cie Director: Olivier Azam (out in 2008)
* An Inconvenient Tax, Director: Christopher P. Marshall (out in 2009)
* The Money Fix, Director: Alan Rosenblith (2009)
* Pax Americana and the Weaponization of Space, Director: Denis Delestrac (2010)

[edit] See also

* American philosophy
* Axiom of categoricity
* Chomsky normal form
* Chomskybot
* Chomsky–Schützenberger theorem
* Colorless green ideas sleep furiously
* English studies
* Important publications in computability
* Intellectual worker
* Language acquisition
* Nim Chimpsky
* Politics of Noam Chomsky
* Propaganda model
* List of American philosophers

[edit] References

1. ^ Kanan Makiya, Fouad Moughrabi, Adel Safty, Rex Brynen, "Letters to the Editor" in Journal of Palestine Studies, Journal of Palestine Studies via JSTOR (Vol. 23, No. 4, Summer, 1994, pp. 196–200), accessed December 4, 2007. Relevant quotation: "On page 146 of my book, I clearly adopt the propaganda model developed by Noam Chomsky and Edward Herman..."
2. ^ a b c "Noam Chomsky", by Zoltán Gendler Szabó, in Dictionary of Modern American Philosophers, 1860–1960, ed. Ernest Lepore (2004). "Chomsky's intellectual life had been divided between his work in linguistics and his political activism, philosophy coming as a distant third. Nonetheless, his influence among analytic philosophers has been enormous because of three factors. First, Chomsky contributed substantially to a major methodological shift in the human sciences, turning away from the prevailing empiricism of the middle of the twentieth century: behaviorism in psychology, structuralism in linguistics and positivism in philosophy. Second, his groundbreaking books on syntax (Chomsky (1957, 1965)) laid a conceptual foundation for a new, cognitivist approach to linguistics and provided philosophers with a new framework for thinking about human language and the mind. And finally, he has persistently defended his views against all takers, engaging in important debates with many of the major figures in analytic philosophy..."
3. ^ The Cambridge Dictionary of Philosophy (1999), "Chomsky, Noam," Cambridge University Press, pg. 138. "Chomsky, Noam (born 1928), preeminent American linguist, philosopher, and political activist...Many of Chomsky's most significant contributions to philosophy, such as his influential rejection of behaviorism...stem from his elaborations and defenses of the above consequences..."
4. ^ MIT Faculty website
5. ^ Clark, Neil (2003-07-14). "Great thinkers of our time – Noam Chomsky". New Statesman. http://www.newstatesman.com/200307140016. Retrieved 2008-08-02. "Regarded as the father of modern linguistics, founder of the field of transformational-generative grammar, which relies heavily on logic and philosophy."
6. ^ Fox, Margalit (1998-12-05). "A Changed Noam Chomsky Simplifies". New York Times. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F20B1FFA3A5F0C768CDDAB0994D0494D81&n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fC%2fChomsky%2c%20Noam. Retrieved 2008-08-02. "… Noam Chomsky, father of modern linguistics and the field's most influential practitioner; …"
7. ^ Thomas Tymoczko, Jim Henle, James M. Henle, Sweet Reason: A Field Guide to Modern Logic, Birkhäuser, 2000, p. 101.
8. ^ Noam Chomsky, Chomsky on Anarchism (2005), AK Press, pg. 5
9. ^ a b The Cambridge Dictionary of Philosophy (1999), "Chomsky, Noam," Cambridge University Press, pg. 138
10. ^ "Language & Communication: the problem of naturalizing semantics", Language & Communication, April 2000
11. ^ a b Chomsky wrote the preface to an edition of Rudolf Rocker's book Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. In it Chomsky wrote: "I felt at once, and still feel, that Rocker was pointing the way to a much better world, one that is within our grasp, one that may well be the only alternative to the 'universal catastrophe' towards which 'we are driving on under full sail'…" Book Citation: Rudolph Rocker. Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. AK Press. p. ii. 2004.
12. ^ a b Chomsky (1996), pp. 71.
13. ^ "Government in the Future". chomsky.info. 1970. http://www.chomsky.info/audionvideo/19700216.mp3. Retrieved 2008-06-25.
14. ^ "Chomsky is Citation Champ". MIT News Office. 1992-04-15. http://web.mit.edu/newsoffice/1992/citation-0415.html. Retrieved 2007-09-03.
15. ^ Hughes, Samuel (July/August 2001). "Speech!". The Pennsylvania Gazette. http://www.chomsky.info/onchomsky/200107--.htm. Retrieved 2007-09-03. "According to a recent survey by the Institute for Scientific Information, only Marx, Lenin, Shakespeare, Aristotle, the Bible, Plato, and Freud are cited more often in academic journals than Chomsky, who edges out Hegel and Cicero."
16. ^ Robinson, Paul (1979-02-25). "The Chomsky Problem". The New York Times. "Judged in terms of the power, range, novelty and influence of his thought, Noam Chomsky is arguably the most important intellectual alive today. He is also a disturbingly divided intellectual."
17. ^ Matt Dellinger, "Sounds and Sites: Noam Chomsky," The New Yorker, Link, 3-31-03, accessed 1-26-09
18. ^ "The Accidental Bestseller, Publishers Weekly, 5-5-03, accessed 10-11-08. "Chomsky's controversial political works...became mainstream bestsellers."
19. ^ a b "The Life and Times of Noam Chomsky, Noam Chomsky interviewed by Amy Goodman". www.chomsky.info. http://www.chomsky.info/interviews/20041126.htm. Retrieved 2008-12-21.
20. ^ a b http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Chomsky/chomsky-con1.html
21. ^ a b Choamsky, Noam. Conversations with History, U.C. Berkeley, March 2002. http://www.youtube.com/watch?v=8ghoXQxdk6s
22. ^ "The Chomsky Tapes: Conversations with Michael Albert". Z magazine. November 2001. http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/Chomsky_Tapes_MAlbert.html.
23. ^ Kreisler (2002), "Chapter 1: Background". http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Chomsky/chomsky-con1.html. Retrieved 2007-09-03.
24. ^ Noam Chomsky: A Life of Dissent – Google Book Search. books.google.co.uk. 1997. ISBN 9781550222814. http://books.google.com/?id=GhwvCoZBFoYC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=chomsky+%22zellig+harris%22. Retrieved 2008-12-21.
25. ^ Marquard, Bryan (2008-12-20). "Carol Chomsky; at 78; Harvard language professor was wife of MIT linguist". Boston Globe. http://www.boston.com/news/education/higher/articles/2008/12/20/carol_chomsky_at_78_harvard_language_professor_was_wife_of_mit_linguist/. Retrieved 2008-12-20.
26. ^ Noam Chomsky interviewed by Shira Hadad
27. ^ Eight Question on Kibbutzim: Answers from Noam Chomsky Questions from Nikos Raptis
28. ^ Kibbutzim as a Climate for Learning
29. ^ Chomsky, Noam (1967-02-23). "The Responsibility of Intellectuals". The New York Review of Books 8 (3). http://www.nybooks.com/articles/12172. Retrieved 2007-09-03.
30. ^ Turan, Kenneth (2003-01-24). "Power and Terror— Movie review". Los Angeles Times. http://www.calendarlive.com/movies/reviews/cl-et-turan24jan24,0,1640744.story. Retrieved 2007-09-04. "[Chomsky] "is so lucid" [and his] "point of view is so rarely heard."
31. ^ Wall, Richard (2004-08-17). "Who's Afraid of Noam Chomsky?". LewRockwell.com. http://www.lewrockwell.com/wall/wall26.html. Retrieved 2007-09-03. "[Chomsky] has historically been distrusted and shunned by the US mainstream media."
32. ^ Flint, Anthony (1995-11-19). "Divided Legacy". The Boston Globe. http://www.chomsky.info/onchomsky/19951119.htm. Retrieved 2007-09-04. "Ask this intellectual radical why he is shunned by the mainstream, and he'll say that established powers have never been able to handle his brand of dissent."
33. ^ Barsky (1997), "Chapter 4". http://cognet.mit.edu/library/books/chomsky/chomsky/4/17.html. Retrieved 2007-09-04. Barsky quotes an excerpt of Edward Herman examining why "one of America's most well-known intellectuals and dissidents would be thus ignored and even ostracized by the mainstream press." For example, "Chomsky has never had an Op Ed column in the Washington Post, and his lone opinion piece in the New York Times was not an original contribution but rather excerpts from testimony before the Senate Foreign Relations Committee."
34. ^ a b c Stroumboulopoulos, George (2006-03-13). "Noam Chomsky on The Hour". CBC. http://www.cbc.ca/thehour/video.php?id=991. Retrieved 2007-09-04.
35. ^ http://www.chomsky.info/books/architecture01.htm
36. ^ Elman, J., Bates, E., Johnson, M., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., & Plunkett, K. (1996). Rethinking innateness: A connectionist perspective on development. Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books.
37. ^ Tomasello, M (2003). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press. ISBN 0-674-01764-1.
38. ^ Chomsky, Noam (1965). Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press.
39. ^ Huang, Cheng-Teh James (1982). Logical relations in Chinese and the theory of grammar. MIT PhD dissertation. Available online [1].
40. ^ Matthews, G.H. (1965). Hidatsa Syntax. Mouton.
41. ^ Platero, Paul Randolph (1978). Missing noun phrases in Navajo. MIT PhD dissertation. Available online [2].
42. ^ Schütze, Carson T. (1993). Towards a Minimalist Account of Quirky Case and Licensing in Icelandic. MIT Working Papers in Linguistics 19. Available online [3]
43. ^ Bhatt, Rajesh (1997). Matching Effects and the Syntax-Morphology Interface: Evidence from Hindi Correlatives. MIT Working Papers in Linguistics 31. Available online [4].
44. ^ The New Yorker, John Colapinto. April 16, 2007. p. 119.
45. ^ http://ling.auf.net/lingbuzz/000411
46. ^ The Independent interview with Kevin Rodgers. August 28, 2006.
47. ^ Ray, Robin H. (2007-04-23). "Linguists doubt exception to universal grammar". MIT News. http://web.mit.edu/newsoffice/2007/pesetsky-ling.html. Retrieved 2007-09-04.
48. ^ [5]
49. ^ Terrence Deacon The Symbolic Species Allen Lane 2007 ISBN 9780713991888
50. ^ Martin, Davis,. Computability, complexity, and languages: Fundamentals of theoretical computer science. Boston: Academic, Harcourt, Brace, 1994: 327. Print.
51. ^ The Cognitive Science Millennium Project
52. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774611/pdf/anvb-23-01-29.pdf
53. ^ Barsky (1997), "Chapter 3". http://cognet.mit.edu/library/books/chomsky/chomsky/3/2.html. Retrieved 2007-09-04.
54. ^ Changeux, Jean-Pierre; Courrége, Philippe; Danchin, Antoine (October 1973) (PDF). A Theory of the Epigenesis of Neuronal Networks by Selective Stabilization of Synapses. PNAS. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=4517949. Retrieved 2007-09-04.
55. ^ Chomsky, Noam (2009). ""Mysteries of Nature: How Deeply Hidden?"". Journal of Philosophy 106 (4): 167–200. ISSN 0022-362X.
56. ^ Chomsky, Noam (November 22, 2002). Chomsky on Democracy & Education. Routledge. pp. 93. ISBN 0415926319. http://books.google.com/?id=Y5Ouy4XoXPsC.
57. ^ http://www.chomsky.info/debates/20060301.htm
58. ^ Massimo Piatelli-Palmarini, ed., Language and Learning: The Debate Between Jean Piaget and Noam Chomsky, Routledge, 1975.
59. ^ The Chomsky–Foucault Debate: On Human Nature
60. ^ William F. Buckley vs. Noam Chomsky, YouTube
61. ^ Noam Chomsky "A Quick Reaction", Counterpunch September 12, 2001
62. ^ Christopher Hitchens, "Against Rationalization: Minority Report", The Nation, September 24, 2001
63. ^ Christopher Hitchens, "Of Sin, the Left & Islamic Fascism", The Nation, 2001
64. ^ Noam Chomsky, "Reply to Hitchens", The Nation, 2001
65. ^ Christopher Hitchens, "A Rejoinder to Noam Chomsky", The Nation, 2001
66. ^ Noam Chomsky, "Reply to Hitchens' 'Rejoinder'", The Nation, 2001
67. ^ Chomsky vs. Perle, YouTube
68. ^ Hilary Putnam, "Externalism: Its Motivation and Its Critics", Harvard University, 2007.
69. ^ KU Leuven, "An Epistemological Reading of the Debate between Quine and Chomsky", October 2003.
70. ^ "Noam Chomsky v. Alan Dershowitz: A Debate on the Israeli-Palestinian Conflict", Democracy Now!, 23 December 2005.
71. ^ Chomsky Rebel
72. ^ Chomsky, Noam. "False, False, False, and False: Noam Chomsky interviewed by Ray Suarez", January 20, 1999 Chomsky.info
73. ^ Chomsky, Noam, "Notes on Anarchism" [6] … "Libertarian socialism is properly to be regarded as the inheritor of the liberal ideals of the Enlightenment."
74. ^ Industrial Workers of the World IWW Member Biographies
75. ^ Anarchism 101 with Noam Chomsky
76. ^ Conversation with Noam Chomsky, p. 2 of 5
77. ^ An Evening With Noam Chomsky
78. ^ [www.chomsky.info/articles/200501--.pdf Simple Truths, Hard Problems: Some thoughts on terror, justice, and self-defence*]
79. ^ International Terrorism: Image and Reality
80. ^ [http://books.google.com/books?id=Ot6pRjxv2ykC&pg=PA93&dq=noam+chomsky+managua+reactionary+called&hl=en&ei=qohcTLaPAcOC8gaDmO2HAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=accused%20reactionary&f=false Page 51, On Power and Ideology: The Managua Lectures]
81. ^ Chomsky on Democracy & Education
82. ^ http://chomsky.info/articles/20100124.htm
83. ^ Chomsky, Noam (1993). "What Uncle Sam Really Wants". ZMag. http://www.zmag.org/chomsky/sam/sam-3-2.html. Retrieved 2007-07-27.
84. ^ Noam Chomsky et al.. (1999). Noam Chomsky on Drugs. [TV]. ROX.
85. ^ Chomsky, Noam (2002-02-08). "DRCNet Interview: Noam Chomsky". DRCNet. http://stopthedrugwar.org/chronicle-old/223/noamchomsky.shtml. Retrieved 2007-07-27.
86. ^ Chomsky (1996), p. 77.
87. ^ "Interview with Noam Chomsky, Bill Bennett", May 30, 2002 American Morning with Paula Zahn CNN
88. ^ Adams, Tim (2003-10-30). "Noam Chomsky: Thorn in America's Side". The Observer. http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,11913,1094708,00.html. Retrieved 2007-09-04.
89. ^ Chomsky, Noam. 2003. Chomsky on Democracy & Education. Routledge. p. 399
90. ^ http://www.zmag.org/chomsky_repliesana.htm 'Answers by Noam Chomsky' to questions about anarchism
91. ^ An Exchange on "The Responsibility of Intellectuals", Noam Chomsky debates with Fryar Calhoun, E. B. Murray, and Arthur Dorfman
92. ^ On the Future of Israel and Palestine
93. ^ Solomon, Deborah (November 2, 2003). "Questions for Noam Chomsky: The Professorial Provocateur". The New York Times Magazine (The New York Times). http://www.nytimes.com/2003/11/02/magazine/way-we-live-now-11-02-03-questions-for-noam-chomsky-professorial-provocateur.html.
94. ^ http://books.google.ca/books?id=I-cDAAAAMBAJ&pg=PA30#v=onepage&q&f=false
95. ^ "Israel bars Noam Chomsky from West Bank". The Gazette. Agence France-Presse (Canwest Publishing Inc). May 16, 2010. http://www.montrealgazette.com/Israel+bars+Noam+Chomsky+from+West+Bank/3035253/story.html.
96. ^ a b c "Israel Roiled After Chomsky Barred From West Bank". The New York Times. May 17, 2010. http://www.nytimes.com/2010/05/18/world/middleeast/18chomsky.html?partner=rss&emc=rss.
97. ^ Chomsky on anarchism - Page 167
98. ^ http://www.chomsky.info/onchomsky/20051031.htm
99. ^ http://www.chomsky.info/letters/20051113.htm
100. ^ Free speech in a Democracy, by Noam Chomsky (Daily Camera)
101. ^ New Left Review, 57, Sept. – Oct. 1969, p. 21
102. ^ Sakharov, Alex (2003-05-12). "Grammar". MathWorld. http://mathworld.wolfram.com/Grammar.html. Retrieved 2007-09-04.
103. ^ "Lecture 6: Evolutionary Psychology, Problem Solving, and 'Machiavellian' Intelligence". School of Psychology. Massey University. 1996. http://evolution.massey.ac.nz/lecture6/lect600.htm. Retrieved 2007-09-04.
104. ^ Van Zyl Slabbert to present TB Davie Memorial Lecture
105. ^ The Current Crisis in the Middle East: About the Lecture. MIT World.
106. ^ Noam Chomsky, MIT Linguistics Program
107. ^ Past Recipients of the NCTE Orwell Award
108. ^ Department of Social Sciences. Serbian Academy of Sciences and Arts.
109. ^ http://collegestats.org/articles/2010/02/25-most-famous-college-professors-teaching-today/
110. ^ http://soundtracksforthem.com/blog/?p=81
111. ^ "Uppsala University’s Honorary Doctorates in Commemoration of Linnaeus". Uppsala University. 2007-02-13. http://info.uu.se/press.nsf/pm/uppsala.universitys.id0AC.html. Retrieved 2007-09-04.
112. ^ http://www.literaryanddebating.com/press/80-archbishop-desmond-tutu-to-speak-to-litndeb (excerpt:the Literary and Debating Society’s President’s Medal, the society’s achievement award, [has] been won in the past by the likes of Noam Chomsky, Senator Mike Gravel, Congressman Bruce Morrison, journalist Fintan O’Toole and, playwright, Tom Murphy.
113. ^ "The 2010 Erich Fromm Prize to Noam Chomsky". International Erich Fromm Society. 2010-01-16. http://www.erich-fromm.de/biophil/en/index.php?option=com_content&view=article&id=190:the-2010-erich-fromm-prize-to-noam-chomsky&catid=54:latest-news. Retrieved 2010-04-05.
114. ^ "Chomsky named top intellectual: British poll". Breitbart.com. 2005-10-18. http://www.breitbart.com/news/2005/10/18/051018152652.77esbn1j.html. Retrieved 2007-09-04.
115. ^ Cowley, Jason (2006-05-22). "Heroes of Our Time". New Statesman. http://www.newstatesman.com/200605220016. Retrieved 2007-09-04.
116. ^ http://www.edwardmanukyan.com/concerts/chomsky_tribute.html Noam Chomsky Honorary Concert
117. ^ Weininger, David (2010-01-21). "Chomsky Tribute". Boston Globe. http://www.boston.com/ae/music/articles/2010/01/22/fours_a_charm_for_parker_quartet/. Retrieved 2010-03-16.

* Barsky, Robert F. (1997). Noam Chomsky: A Life of Dissent. Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-1550222821. http://cognet.mit.edu/library/books/chomsky/chomsky/welcome.html.

* Chomsky, Noam (1996). Perspectives on Power. Montréal: Black Rose. ISBN 978-1551640488.

* Kreisler, Harry (2002-03-22). "Activism, Anarchism, and Power: Conversation with Noam Chomsky". Conversations with History. Institute of International Studies, UC Berkeley. http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Chomsky/chomsky-con1.html. Retrieved 2007-09-03.

[edit] External links
Find more about Noam Chomsky on Wikipedia's sister projects:
Definitions from Wiktionary
Quotations from Wikiquote
Source texts from Wikisource
Images and media from Commons
News stories from Wikinews

* chomsky.info : The Noam Chomsky Website
* Noam Chomsky at MIT
* Noam Chomsky's page on Academia.edu
* Works by or about Noam Chomsky in libraries (WorldCat catalog)
* Noam Chomsky at the Mathematics Genealogy Project
* Noam Chomsky at the Internet Movie Database
* Noam Chomsky at Zmag
* Talks by Noam Chomsky at A-Infos Radio Project
* Interview about Human Rights by scholars (English with French subtitles) – 2009
* Chomsky media files at the Internet Archive
* Articles and videos featuring Noam Chomsky at AnarchismToday.org
* The Political Economy of the Mass Media Part 1
* Noam Chomsky: "The Center Cannot Hold: Rekindling the Radical Imagination" - 1 hour interview by Democracy Now!

[show]

Links to related articles
[show]
v • d • e
Noam Chomsky
Political views · Bibliography · Criticism · Chomsky hierarchy · "Colorless green ideas sleep furiously"
Select
bibliography
Linguistics

Syntactic Structures (1957) · Current issues in linguistic theory (1964) · Aspects of the Theory of Syntax (1965) · Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought (1966) · The Sound Pattern of English (1968) · Conditions on Transformations (1973) · The Logical Structure of Linguistic Theory (1975) · Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures (1981) · Knowledge of language: its nature, origin, and use (1986) · The Minimalist Program (1995) · New Horizons in the Study of Language and Mind (2000)
Politics

The Responsibility of Intellectuals (1967) · American Power and the New Mandarins (1969) · The Soviet Union Versus Socialism (1986) · Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media * (1988) · Necessary Illusions (1989) · Deterring Democracy (1992) · Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance (2003) · Objectivity and Liberal Scholarship (2003) · Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006)
Interviews

Class Warfare (1996) · Imperial Ambitions (2005)
Filmography
Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992) · Last Party 2000 (2001) · Power and Terror: Noam Chomsky in Our Times (2002) · Distorted Morality – America's War On Terror? (2003) · Noam Chomsky: Rebel Without a Pause (2003) (TV) · Peace, Propaganda & the Promised Land (2004)
Related articles
Carol Chomsky(1930-2008) · Aviva Chomsky(1957-)
* with Edward S. Herman
[show]
v • d • e
Social and political philosophy
Related articles

Philosophy of economics · Philosophy of education · Philosophy of history · Jurisprudence · Philosophy of social science · Philosophy of love · Philosophy of sex
Social concepts

Society · War · Law · Justice · Peace · Rights · Revolution · Civil disobedience · Democracy · Social contract · more...
Social theories

Anarchism · Authoritarianism · Conservatism · Liberalism · Libertarianism · National liberalism · Socialism · Utilitarianism · Conflict theory · Consensus theory
Philosophers

Plato · Augustine · Marsilius · Machiavelli · Grotius · Montesquieu · Comte · Bosanquet · Spencer · Malebranche · Durkheim · Santayana · Royce · Confucius · Hobbes · Leibniz · Hume · Kant · Rousseau · Locke · Burke · Smith · Bentham · Mill · Thoreau · Marx · Gandhi · Gentile · Maritain · Berlin · Schmitt · Foucault · Rawls · Popper · Habermas · Kirk · Oakeshott · Nozick · Chomsky · Badiou · Strauss · Rand · Žižek · Walzer
Portal · Category · Task Force · Discussion · Changes
[show]
v • d • e
Philosophy of language
Related articles:
Analytic philosophy • Language • Philosophy of information • Philosophical logic • Linguistics • Pragmatics • Rhetoric • Semantics • Formal semantics • Semiotics
Concepts in language

Ambiguity • Linguistic relativity • Meaning • Language • Truthbearer • Proposition • Use–mention distinction • Concept • Categories • Set • Class • Intension • Logical form • Metalanguage • Mental representation • Principle of compositionality • Property • Sign • Sense and reference • Speech act • Symbol • Entity • Sentence • Statement • more...
Theories of language

Causal theory of reference • Contrast theory of meaning • Contrastivism • Conventionalism • Cratylism • Deconstruction • Descriptivist theory of names • Direct reference theory • Dramatism • Expressivism • Linguistic determinism • Logical atomism • Logical positivism • Mediated reference theory • Nominalism • Non-cognitivism • Phallogocentrism • Quietism • Relevance theory • Semantic externalism • Semantic holism • Structuralism • Supposition theory • Symbiosism • Theological noncognitivism • Theory of descriptions • Verification theory
Philosophers of language

Plato (Cratylus) • Confucius • Xun Zi • Aristotle • Stoics • Pyrrhonists • Scholasticism • Thomas Hobbes • Gottfried Leibniz • Johann Herder • Wilhelm von Humboldt • Fritz Mauthner • Paul Ricoeur • Ferdinand de Saussure • Gottlob Frege • Franz Boas • Paul Tillich • Edward Sapir • Leonard Bloomfield • Zhuangzi • Henri Bergson • Ludwig Wittgenstein (Philosophical Investigations • Tractatus Logico-Philosophicus) • Bertrand Russell • Rudolf Carnap • Jacques Derrida (Of Grammatology • Limited Inc) • Benjamin Lee Whorf • Gustav Bergmann • J. L. Austin • Noam Chomsky • Hans-Georg Gadamer • Saul Kripke • Alfred Jules Ayer • Donald Davidson • Paul Grice • Gilbert Ryle • P. F. Strawson
Portal · Category · Task Force · Discussion · Changes
Persondata
NAME Chomsky, Avram Noam
ALTERNATIVE NAMES Chomsky, Noam
SHORT DESCRIPTION linguist, psychologist, and activist
DATE OF BIRTH December 7, 1928
PLACE OF BIRTH East Oak Lane, Philadelphia, United States
DATE OF DEATH living
PLACE OF DEATH

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky"
Categories: Noam Chomsky | 1928 births | Living people | 20th-century philosophers | American academics | American activists | American anarchists | American anti-Iraq War activists | American anti-Vietnam War activists | American dissidents | American linguists | American media critics | American political writers | American socialists | American libertarians | Left communists | Left-libertarians | Libertarian socialists | Analytic philosophers | Philosophers of language | American philosophy academics | Anarchist academics | American people of Belarusian descent | Belarusian American Jews | Cognitive scientists | Computer pioneers | Fellows of the Royal Society of Canada | G7 Welcoming Committee Records | Generative linguistics | Guggenheim Fellows | Industrial Workers of the World members | Jewish American social scientists | Jewish American writers | Jewish anarchists | Jewish anti-Zionism | Jewish philosophers | Developmental psycholinguists | Massachusetts Institute of Technology faculty | Massey Lecturers | Members of the Democratic Socialists of America | Members of the Serbian Academy of Sciences and Arts | Lecturers | Personae non gratae | Propaganda theorists | Phonologists | People from Lexington, Massachusetts | People from Philadelphia, Pennsylvania | Philosophers of mind | Rationalists | Syntacticians | University of Pennsylvania alumni | Writers from Philadelphia, Pennsylvania | Anarcho-syndicalists | Consciousness researchers and theorists | Ukrainian American Jews | American philosophers | Drug policy reform activists | Jewish peace activists
Hidden categories: Articles needing cleanup from April 2010 | All pages needing cleanup | All articles with specifically-marked weasel-worded phrases | Articles with specifically-marked weasel-worded phrases from March 2009 | All articles with dead external links | Articles with dead external links from August 2010 | Articles needing additional references from April 2010 | All articles needing additional references
Personal tools

* New features
* Log in / create account

Namespaces

* Article
* Discussion

Variants

Views

* Read
* Edit
* View history

Actions

Search
Search
Navigation

* Main page
* Contents
* Featured content
* Current events
* Random article

Interaction

* About Wikipedia
* Community portal
* Recent changes
* Contact Wikipedia
* Donate to Wikipedia
* Help

Toolbox

* What links here
* Related changes
* Upload file
* Special pages
* Permanent link
* Cite this page

Print/export

* Create a book
* Download as PDF
* Printable version

Languages

* العربية
* Aragonés
* Asturianu
* বাংলা
* Беларуская
* Беларуская (тарашкевіца)
* བོད་ཡིག
* Bosanski
* Brezhoneg
* Български
* Català
* Česky
* Cymraeg
* Dansk
* Deutsch
* Eesti
* Ελληνικά
* Español
* Esperanto
* Estremeñu
* Euskara
* فارسی
* Fiji Hindi
* Français
* Gaeilge
* Galego
* 한국어
* Հայերեն
* हिन्दी
* Hrvatski
* Ido
* Bahasa Indonesia
* Interlingua
* Иронау
* Íslenska
* Italiano
* עברית
* ಕನ್ನಡ
* ქართული
* Қазақша
* Kiswahili
* Kurdî
* Latina
* Latviešu
* Lëtzebuergesch
* Lietuvių
* Lojban
* Magyar
* Македонски
* മലയാളം
* مصرى
* Bahasa Melayu
* Nederlands
* 日本語
* ‪Norsk (bokmål)‬
* ‪Norsk (nynorsk)‬
* Occitan
* پښتو
* Polski
* Português
* Română
* Русский
* Sardu
* Simple English
* Slovenčina
* Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
* Slovenščina
* Српски / Srpski
* Srpskohrvatski / Српскохрватски
* Basa Sunda
* Suomi
* Svenska
* தமிழ்
* ไทย
* Türkçe
* Українська
* Tiếng Việt
* Winaray
* ייִדיש
* Žemaitėška
* 中文

* This page was last modified on 16 August 2010 at 22:38.
* Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.
* Contact us